Op Punt Februari 2019

Op punt! (23)
(Maandelijkse column van de voorzitter)
22 februari 2019.

Beste leden van “De Teerling”,

Aan de continue verbetering van onze accommodatie lijkt geen eind te komen. Zo is er recent een nieuwe verwarmingsketel geplaatst in onze ‘corridor’. In combinatie met de oude verwarmingsketel zijn we nu goed in staat om de winterkou (zo die nog mocht komen) te verdrijven. In de ‘corridor’ zelf is een kleine radiator geplaatst, zodat het daar voortaan ook niet meer zo koud zal zijn. Verder is deze ruimte netjes geschilderd en is er tenslotte een fraai schilderij opgehangen: door twee enthousiaste hobbyschilders is op een tableau een leuk jeu de boules tafereel geschilderd, een mooie aanwinst voor ons clubhuis.
Dank weer aan alle vrijwilligers voor hun inspanningen!

In mijn vorige column noemde ik al het contact met Sportfriends Tiel. Er wordt nu gezamenlijk gewerkt aan het schrijven van een zogenaamd accommodatieplan. Met dit plan kunnen we straks bij de provincie Gelderland en bij diverse landelijke – en regionale fondsen gericht financiële steun vragen voor de volgende fase(s) van ons Boulodrome.
Daarnaast is van het ministerie bericht ontvangen dat daar onze subsidieaanvraag in behandeling is genomen.

En natuurlijk gaan onze sportieve activiteiten ook gewoon door. Naast de NPC, de WDC en onze interne wintercompetitie werd op 30 januari ons eerste Kronentoernooi van dit jaar gehouden. Met 42 spelers was opnieuw sprake van een goede bezetting.
De Franse middag van 17 februari kende 37 deelnemers. Het was zodanig mooi voorjaarsweer dat diverse partijen buiten werden gespeeld, uniek zo vroeg in het jaar!
De volgende Franse middag is op zondag 17 maart, hiervoor zijn nog een paar vrijwilligers nodig voor de bar, opgave graag bij Bert van Oosterwijk.

Tenslotte wil ik alvast aandacht vragen voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Deze zal gehouden worden op vrijdag 15 maart in onze kantine, aanvang 19.30 uur.
Binnenkort zullen de leden de agenda en bijbehorende documentatie ontvangen.
Het bestuur roept alle leden op om zoveel mogelijk naar deze vergadering te komen, dit is van groot belang voor het goed functioneren van onze vereniging.

Graag tot ziens op “De Wilde Heuvel”.

Groet Ed Roelofs

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.