Algemene mededeling

DE TEERLING
ALGEMENE MEDEDELING
18 december 2018

BELEID OMTRENT JEUGDSPELERS BIJ DE TEERLING

Al enige tijd wordt door sommige leden gevraagd naar de mogelijkheid om (jonge) kinderen lid te laten worden van onze vereniging.

Tijdens de bestuursvergadering van 17 december jl. heeft het bestuur hierover gediscussieerd. Hierbij werd onder andere gesteld dat, wanneer je jonge leden toelaat, je ze ook iets moet kunnen bieden. Op dit moment beschikken wij niet over een trainer die een jeugdopleiding jeu de boules zou kunnen verzorgen.

Ook werd gesteld dat niet alle reguliere speelmomenten van onze vereniging geschikt zijn voor deelname van jeugdleden.

Om toch een mogelijkheid te creëren voor jeugdspelers heeft het bestuur het volgende besloten:
• vanaf 1 januari 2019 zijn (klein)kinderen van leden van onze vereniging welkom om op zondagmiddag te komen boulen (inclusief Franse middag);
• de minimumleeftijd is 7 jaar;
• de (groot)ouder(s) is (zijn) verantwoordelijk voor het gedrag van de jeugdspeler(s) en dient (dienen) hierop zelf toezicht te houden;
• deze proef zal geëvalueerd en besproken worden tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2019. Dan zal tevens besloten worden hoe dit beleid verder zal worden uitgewerkt.

INSCHRIJFGELD FRANSE MIDDAG

Het bestuur heeft besloten om vanaf 1 januari 2019 het inschrijfgeld voor deelname aan een Franse middag voor introducés te verhogen van €1,50 naar €2,50. Het gratis kopje koffie/thee blijft bestaan.
Voor leden blijft het inschrijfgeld ongewijzigd (€1,50 met gratis kopje koffie/thee)

Het bestuur

Dit bericht is geplaatst in ETJBV de Teerling. Bookmark de permalink.