Op Punt

Op punt! (17)
(Maandelijkse column van de voorzitter)
18 augustus 2018.

Beste leden van “De Teerling”,

Na een lange periode van heet zomerweer zitten we inmiddels in de tweede helft van augustus, dus tijd voor een nieuwe column.
Op 19 juli heb ik samen met Jan Jansen een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe wethouder Sport van de gemeente Tiel, mevrouw Carla Kreuk. Het was een prettig gesprek, waarin zij “De Teerling” complimenteerde met het plan voor de Boulodrome en de voortvarende wijze waarop wij zelfstandig fase 1 hebben gerealiseerd. Helaas heeft de gemeente momenteel een flink begrotingstekort, waardoor de gevraagde subsidie voor de volgende fase(s) van de Boulodrome op korte termijn niet kan worden toegekend. Ons subsidieverzoek is echter niet afgewezen maar wordt tot nader order aangehouden.
Daarnaast hebben we wethouder Kreuk bereid gevonden de officiële opening van onze nieuwe speelhal op 22 september te verrichten.

Een week later hebben Jan en ik in Arnhem een gesprek gehad bij de provincie Gelderland: de provincie had onze eerdere subsidie-aanvraag in 2016 afgewezen, dit was een tweede poging. Opnieuw een prettig gesprek, doch ook hier (nog) geen concrete zak met geld. Er lopen nog een aantal vervolgacties, dus nog even afwachten.

Op 8 augustus was er opnieuw een bezoek aan de notaris, nu voor het tekenen van de hypotheekakte met het Fonds Gustaaf Adolf. Hiermee is het in de afgelopen ledenvergadering door de leden goedgekeurde financiële plan voor de bouw van de speelhal volledig tot uitvoering gebracht.

De invulling voor zaterdag 22 september begint nu aardig vaste vorm te krijgen.
Overdag hebben we eerst het Flipjetoernooi, een doublet toernooi met 4 voorgelote partijen, inschrijving op “On-Tip” of op het formulier in de kantine.
Na de prijsuitreiking (waarvoor Flipje zelf is uitgenodigd) zal wethouder Kreuk om 16.30 uur de nieuwe speelhal officieel openen, aansluitend is er een kleine receptie. Alle leden ontvangen binnenkort een officiële uitnodiging voor de opening.
Vanaf 18.00 uur wordt het een besloten feest voor alle leden en hun partner, met een BBQ en aansluitend live-muziek. Ik reken op een hoge opkomst, zodat we er met z’n allen een hele gezellige dag van kunnen maken.

Naast dit mooie vooruitzicht wil ik toch ook mijn zorg uitspreken over een bepaalde ontwikkeling binnen onze club. Het lijkt er namelijk op dat steeds minder leden bereid zijn een steentje bij te dragen aan de vereniging. Zo is er nog steeds niemand bereid gevonden om Jan Jansen (inmiddels 84 jaar en gedurende meer dan 25 jaar vele periodes actief als bestuurslid!) op te volgen als secretaris. Ook is er geen enkele aanmelding om de plotseling geheel uit vacatures bestaande activiteitencommissie nieuw leven in te blazen. Eveneens komt het voor dat leden, zonder opgaaf van reden en zonder vervanging te regelen, hun kantinedienst niet draaien. En steeds vaker worden de toiletten niet schoongemaakt, voor niemand prettig.
Daar tegenover staat gelukkig ook een flink aantal leden dat wél een bijdrage levert. Graag wil ik hierbij speciaal de klusgroep o.l.v. Cor Wiegers noemen, die op enthousiaste wijze al heel veel uren hard heeft gewerkt aan de afbouw van onze nieuwe speelhal. En het resultaat mag er zijn, het wordt prachtig, chapeux!
Kortom, graag wil ik een beroep doen op een iéders gemeenschapszin: we zijn een vereniging, die alleen kan bestaan wanneer iedereen daaraan -naar vermogen- een steentje bijdraagt.
Lid zijn is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend , samen moeten we het doen!
Dus, “wie de schoen past, trekke hem aan”.

Wat onze andere komende activiteiten betreft, net als vorig jaar organiseren we ook dit jaar in augustus al onze eerste Franse middag van het “winterseizoen” en wel op zondag de 19e.

Op 7 september wil Rinie graag zijn verjaardag vieren bij “De Teerling”: vanaf 17.30 uur zijn alle leden van harte welkom op de “Wilde Heuvel” voor koffie met gebak en een drankje met een hapje.

Tot zover deze column.

Groet Ed

Op punt! (16)
(Maandelijkse column van de voorzitter)
09 juli 2018.

Beste leden van “De Teerling”,

En wat vinden we van onze nieuwe speelhal in aanbouw?
Naarmate de (af)bouw vordert hoor ik gelukkig steeds meer enthousiasme bij de leden. En niet alleen in woorden, want een oproep om een bijdrage te leveren aan de afbouw levert steeds voldoende vrijwilligers op om de diverse werkzaamheden uit te voeren.
Helaas is onze bouwcoördinator Cor Wiegers vanwege een oogoperatie nu tijdelijk uit de running, waardoor de afbouw even stil ligt.
Gelukkig liggen we voor op het tijdschema en zal de hal naar verwachting bijtijds, voor de start van de komende NPC op 29 september, in gebruik kunnen worden genomen.
De feestelijke opening zal op zaterdag 22 september plaatsvinden. Alle leden met partner zullen hiervoor worden uitgenodigd, dus blokkeer deze datum alvast in de agenda! Het programma voor die dag zal binnenkort bekend gemaakt worden.

Het bestuur heeft overeenstemming bereikt met de NJBB over het gebruik van onze accommodatie voor het NPC seizoen 2019-2019.
De bond eist voor de NPC een speelvak van minimaal 12 bij 9 meter voor Divisie 3 en hoger en van minimaal 10,5 bij 8 meter voor de lagere divisies.
Onze nieuwe hal voldoet aan de hoogste eis, onze oude hal voldoet met de huidige inrichting aan geen van beide eisen en wordt zo door de bond niet geaccepteerd voor NPC wedstrijden.
Door in de oude hal de banen in de breedte te leggen (dus 90 graden draaien ten opzichte van de huidige ligging) kan een speelvak van 12,66 meter lang bij 10,23 meter breed gecreëerd worden.
De NJBB heeft dit voorstel geaccepteerd, waarmee we komend seizoen twee teams tegelijk thuis kunnen laten spelen.
Op die zaterdagen dat er drie teams een thuiswedstrijd spelen, dient één van de teams uit te wijken naar Ammerzoden. Dit is inmiddels besproken en geaccordeerd door het bestuur van l’Ammerzo. Welk team wanneer in Ammerzoden speelt hangt af van het definitieve wedstrijdschema van de NPC. Uitgangspunt daarbij is dat team 1, dat vorig jaar alle thuiswedstrijden in Ammerzoden heeft moeten spelen, komend jaar alle thuiswedstrijden in Tiel speelt.
De aanpassing van de oude hal zal medio deze zomer in overleg met de baancommissie worden uitgevoerd. Er ontstaan dan drie banen van 12,66 meter lang bij 3,41 meter breed, waarbij de stalen palen als obstakel gelden.

Op 29 juni heeft het dagelijks bestuur (vz., secr. en pen.) bij notaris Kok de notariële akte getekend, waarbij ETJBV “De Teerling” het recht van opstal voor ons gehele terrein heeft verworven. Dit was een voorwaarde van het Fonds Gustaaf Adolf voor de verstrekking van de door ons aangevraagde hypotheek. Binnenkort zal de hypotheekakte worden getekend, waarna de penningmeester de inmiddels bijna lege kas van onze vereniging weer zal kunnen vullen.

Nu de schoolvakanties bijna beginnen en veel mensen van een korte of lange vakantie kunnen gaan genieten, wens ik alle leden en hun familie een hele fijne zomer toe.
En de thuisblijvers nodig ik uit om toch vooral lekker veel te komen boulen op onze gezellige accommodatie de “Wilde Heuvel”.

Groet Ed

Beste leden van “De Teerling”,

Tijdens de afgelopen paar weken wisselden vreugde en verdriet elkaar af binnen onze vereniging. Allereerst natuurlijk het voor velen toch nog onverwachte overlijden op 18 mei jl. van onze oud-secretaris Jos Guitjens. Tijdens de condoleancebijeenkomst voor Jos werd via social media bekend dat ook ons trouwe lid Theo Verheijen als gevolg van een hartstilstand die ochtend op 24 mei was overleden. Hartverwarmend was de aanwezigheid van veel leden van “De Teerling” bij de uitvaartplechtigheden van Jos en Theo. Namens alle leden wil ik ook op deze wijze nogmaals Gerda, Annie en alle familie en vrienden veel sterkte wensen bij het verwerken van hun verlies van hun dierbare.

Na ruim drie maanden vertraging, veroorzaakt door het hoge grondwaterpeil, kon firma van Doorn op 31 mei dan eindelijk beginnen met de bouw van onze nieuwe speelhal. Mede door het prachtige weer vlotte de bouw zo snel dat enkele dagen later het hoogste punt al werd bereikt. Daarover later meer, eerst de snuffelmarkt.

Onze jaarlijkse snuffelmarkt was dit jaar op zaterdag 2 juni. Nadat er al enkele weken lang steeds meer spullen waren verzameld, werd op 31 mei door een flink aantal vrijwilligers de markt in de speelhal ingericht. De publieke opkomst was dit jaar duidelijk minder dan vorig jaar, evenals de initiële opbrengst van bijna €750. De aansluitende verkoop van oud ijzer leverde €120 op, zodat de voorlopige opbrengst op €870 staat, toch een heel mooi bedrag.
Bij deze wil ik alle vrijwilligers, o.l.v. de activiteitencommissie, hartelijk bedanken voor hun opnieuw fantastische bijdrage aan de snuffelmarkt, chapeaux!

Geheel onverwacht hebben de leden van de activiteitencommissie na afloop van de snuffelmarkt laten weten dat zij, na dit 6 jaar met plezier te hebben gedaan, het nu tijd vinden om te stoppen. Graag wil ik Mia van Ettinger, Janny Verkerk , Coby Walbeek en Jacqueline van Nijkerk heel hartelijk bedanken voor alles wat zij als activiteitencommissie de afgelopen 6 jaar voor onze vereniging hebben gedaan. Derhalve doe ik hierbij een oproep aan de leden om zich als vrijwilliger te melden voor de activiteitencommissie. De afgetreden leden hebben zich bereid verklaard nieuwe leden uitgebreid te zullen inwerken, dus schroom vooral niet en meldt je aan, onze vereniging kan niet zonder activiteitencommissie!

Het vanwege het overlijden van Jos en Theo uitgestelde kronentoernooi werd nu gehouden op woensdag 6 juni. Ook de viering van Jan vd Heuvels 95e verjaardag was naar deze middag verplaatst. Het was stralend weer en er waren veel leden aanwezig. Jan werd bij aankomst op onze mooi versierde locatie door iedereen toegezongen en trakteerde op heerlijk gebak. Daarna begon het kronentoernooi, met 39 deelnemers goed bezet.
Tegen vieren was het tijd voor pannenbier: een traditie in de bouwwereld, dat bij het bereiken van het hoogste punt van een gebouw de vlag in top gaat en er bier wordt aangeboden aan de bouwers. Jan Bouwhuis, bekend fotograaf in Tiel, heeft hierover een prachtige foto- en video reportage gemaakt, te zien op www.deTielnaar.nl , een mooie promotie voor onze vereniging.
Het feestje van Jan ging intussen gewoon verder, hij trakteerde iedereen op drankjes en hapjes. Het bleef die middag nog lang gezellig op de Wilde Heuvel…….

Net als vorig jaar heeft “De Teerling” ook dit voorjaar meegedaan aan de RABO actie “Aandeel in de Betuwe”. Tijdens een gezellige avond op 11 juni in de Prinsenhof in Buren werd aan alle deelnemende verenigingen en organisaties een cheque uitgereikt, Jan Jansen en ik mochten een cheque van € 682 in ontvangst nemen. Iedereen die heeft deelgenomen aan deze actie hartelijk bedankt daarvoor, vooral namens de penningmeester 😉

Tenslotte nog dit: er schijnt onder de leden een “gerucht” te bestaan dat alleen de wedstrijdspelers in de nieuwe speelhal zouden mogen spelen. Dit is absoluut onjuist, alle leden gaan hier gebruik van maken!

Groet Ed

Op punt! (14) (Maandelijkse column van de voorzitter) 21 mei 2018.

Beste leden van “De Teerling”,

Het ziet er naar uit dat de bouw van onze nieuwe speelhal nu echt gaat beginnen. Nadat de door de gemeente uitgevoerde grondmeting op 26 april opnieuw een negatief resultaat opleverde, heeft firma van Doorn afgelopen donderdag op twee plaatsen grondverbetering uitgevoerd. De meetresultaten op beide locaties waren daarna zodanig goed, dat de gemeente is gevraagd komende dinsdag opnieuw te komen meten. De verwachting is dat daarna eindelijk met de daadwerkelijke bouw kan worden begonnen. Met een geschatte casco bouwtijd van zes tot acht weken is er nog voldoende tijd om de hal met eigen mensen in te richten (o.a. aanleg binnenbanen, verlichting, verwarming) voordat het nieuwe NPC seizoen op 29 september weer gaat beginnen.

Met het voorjaar op de kalender was er de afgelopen periode traditioneel minder animo voor onze reguliere jeu de boules activiteiten. De “uittocht” van de vroege vakantievogels, in combinatie met het prachtige lenteweer, zorgde voor duidelijk minder deelnemers.
Het kronentoernooi van 25 april was met 31 spelers nog redelijk goed bezet, maar voor de voorjaarscompetitie op dinsdagavond was tot nu toe duidelijk minder interesse, met gemiddeld minder dan 30 deelnemers. De Franse middag van 20 mei (Eerste Pinksterdag) moest vanwege onvoldoende inschrijvingen helaas zelfs worden afgelast.

Graag wil ik daarom extra aandacht vragen voor de komende evenementen.
Op 30 mei is ons laatste kronentoernooi voor de zomerperiode. Tevens zullen we die middag op gepaste wijze aandacht besteden aan de 95e verjaardag van ons oudste erelid, Jan vd Heuvel.
Op 2 juni is onze jaarlijkse snuffelmarkt. Hiervoor zijn nog enkele vrijwilligers nodig, zowel voor de voorbereiding, voor de dag zelf, als voor het opruimen na het weekend. De intekenlijsten hangen in de kantine, schroomt u vooral niet zich aan te melden.
Tenslotte is op zondag 17 juni de laatste Franse middag van dit seizoen. Dit is tevens de laatste keer dat de catering geheel verzorgd wordt door Hennie de Wit, het beloofd weer een ouderwets leuke jeu de boules middag te worden.
Voor al deze activiteiten geldt: hoe meer deelnemers des te gezelliger het is, dus komt allen!

Tot zover en graag tot ziens op de “Wilde Heuvel”.

Groet Ed

Op punt! (13) (Maandelijkse column van de voorzitter) 17 april 2018.

Beste leden van “De Teerling”,

Allereerst een korte terugblik op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering van 16 maart jl. Met 52 leden een goed bezochte vergadering, waarin de leden hun goedkeuring hebben gegeven aan het door het bestuur gevoerde beleid in het verenigingsjaar 2017 en aan de door de penningmeester gepresenteerde begroting van 2018. Onze aftredend voorzitter Rinie van Hensbergen werd op voorstel van het bestuur unaniem door de leden benoemd tot erelid van onze vereniging. Als nieuwe voorzitter werd ondergetekende gekozen. Onze eveneens aftredende secretaris, Jan Jansen, op dat moment na een ongelukkige val opgenomen in het ziekenhuis in Nijmegen, heeft zich bereid verklaard zijn functie “ad interim” te zullen blijven vervullen, dit bij gebrek aan andere kandidaten. Hierbij doe ik nogmaals een dringende oproep aan de leden om zich aan te melden voor een bestuursfunctie, om zo Jan de gelegenheid te geven om na heel veel jaren als bestuurslid te kunnen stoppen met zijn werkzaamheden als secretaris. Voor nadere informatie over de afgelopen ledenvergadering verwijs ik naar de (concept)notulen, die binnenkort ter inzage liggen bij de secretaris.

Het aantal deelnemers aan de Franse middag op 18 maart was met 24 aan de magere kant. Het traditionele Paaseierentoernooi (25 maart) trok eveneens 24 deelnemers, die vanaf de tweede partij heerlijk buiten in het zonnetje hebben gebould . De maand werd afgesloten met het Kronentoernooi op 28 maart, dit was met 35 spelers goed bezocht. Als uitvloeisel van de in februari gehouden controle op onze “drankvergunningen” hebben diverse barvrijwilligers uit eigen initiatief op internet individueel de “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik” (iVA) behaald. Op 6 april was er in onze kantine een iVA trainingsavond, verzorgd door IRISzorg en gesponsord door de gemeente Tiel. Op een informele en onderhoudende wijze werden de 12 aanwezige leden door de spreker bekend gemaakt met de “ins en outs” van alcoholgebruik in het algemeen en in kantines in het bijzonder. Alle deelnemers slaagden voor het certificaat, waarmee inmiddels ca. 30 barvrijwilligers iVA- gecertificeerd zijn. Graag roep ik alle overige barvrijwilligers op om ook zo spoedig mogelijk dit iVA diploma te halen, het is niet moeilijk en kost niets. Hoe meer mensen beschikken over dit certificaat, des te gemakkelijker is het voor de planning van de kantinediensten.

Op 10 april was er een bijeenkomst van de wedstrijdcommissie met de teamleiders van onze vijf NPC teams. De evaluatie van het afgelopen NPC seizoen leerde dat alle teams met plezier hebben gespeeld en graag ook komend seizoen weer deelnemen aan de NPC. Vervolgens is er een voorlopige spelersindeling gemaakt voor de 5 teams voor het seizoen 2018-2019, deze informatie hangt inmiddels op het bord in de kantine.

Zoals iedereen heeft kunnen zien ligt de bouw van onze nieuwe speelhal nog steeds stil. In overleg met de Firma van Doorn is besloten de werkzaamheden pas begin mei weer op te pakken, dan is naar verwachting het grondwaterpeil voldoende gezakt, zodat de noodzakelijk grondverbetering met succes kan worden uitgevoerd.

Tenslotte wil ik graag aandacht vragen voor onze website. Als beheerder van deze site heeft Remmy Kiers de afgelopen weken heel hard gewerkt om de geheel vernieuwde site zo spoedig mogelijk weer in de lucht te krijgen. Dit is inmiddels gerealiseerd en naar mijn mening ziet onze nieuwe website er prachtig uit. Ook al worden er nog steeds aanpassingen doorgevoerd, ik wil toch nu al Remmy en de andere betrokkenen complimenteren voor het bereikte resultaat, chapeaux!

Tot zover mijn eerste column als voorzitter en graag tot ziens op de “Wilde Heuvel”.

Groet Ed.


Op punt! (12) (Maandelijkse column van de vicevoorzitter) 12 maart 2018.

Beste leden van “De Teerling”,

Er is de afgelopen maand veel gebeurd bij onze vereniging. Als eerste wil ik noemen het overlijden van ons gewaardeerd lid Arie de Bruijn (87), partner van Tineke Kerkhoff-vd Meer: Arie was net herstellende van een geslaagde buikoperatie toen een plotseling optredende complicatie hem afgelopen dinsdag 6 maart fataal werd. Arie zal woensdag 14 maart in Tiel gecremeerd worden, wij wensen Tineke en alle overige familie en vrienden veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Op donderdag 15 februari kwam Firma v Doorn om te beginnen met de bouw van de nieuwe speelhal. Bij aanvang werd door de gemeente een meting van de grondweerstand uitgevoerd: vanwege het (extreem) hoge grondwaterpeil werd een zodanig lage grondweerstand gemeten dat de gemeente direct een advies bouwstop afgekondigde. Hiermee kwamen de net begonnen werkzaamheden gelijk stil te liggen…… Intensief overleg met de gemeente en Firma van Doorn heeft geresulteerd in het plan om, zodra het grondwater voldoende gezakt is, een grondverbetering door te voeren op de bouwlocatie. Vervolgens zal door de gemeente opnieuw de grondweerstand gemeten worden. De verwachting is dat de bouw medio deze maand kan worden hervat.

Na afloop van de NPC thuiswedstrijden op zaterdag 17 februari werd onze kantine bezocht door een controleur van de Drank- en horecawet. Aangezien onze vrijwilligers niet de juiste documenten konden overleggen was de conclusie dat er illegaal alcohol werd geschonken en dat wij daarmee in overtreding waren. De controleur adviseerde ons zo snel mogelijk contact op te nemen met de gemeente Tiel hierover. Bij navraag binnen het bestuur bleek niemand bekend met de gevraagde vergunningen……….. Hierop werd besloten de Franse middag van zondag 18 februari droog te leggen om daarmee mogelijk verdere problemen te voorkomen. Op maandagmorgen 19 februari vond een gesprek plaats met mevr. Voogd op het gemeentehuis. Daarin kwam naar voren dat er al in 2014 nieuwe vergunningen hadden moeten zijn aangevraagd. In een destijds gestuurde brief had de gemeente Tiel het nieuwe horecabeleid uiteengezet. Deze brief heb ik terug gevonden in de archieven. Er is door het bestuur onmiddellijk werk van gemaakt om zo snel mogelijk de benodigde vergunningen in bezit te krijgen.

De Franse middag van 18 februari was met 42 deelnemers opnieuw druk bezocht. Het was weer een gezellige speelmiddag, waarbij vanwege het alcoholverbod niet iedereen dezelfde “beleving” had als anders. Na de prijsuitreiking was de kantine dan ook snel leeg……

Ook het Kronentoernooi van 28 februari kende met 39 spelers een hoge opkomst. Door de wachtbanen en lange partijen werd het een latertje. Door afspraken met de gemeente (gedoogsituatie) was de bar gelukkig ongelimiteerd open.

Naast de al genoemde perikelen rond de nieuwbouw en het alcoholbeleid bleek zondag 4 maart nieuw onheil te brengen: bij binnenkomst van het clubgebouw werd een enorm waterballet aangetroffen: het overdrukventiel van de verwarmingsketel was geactiveerd of defect geraakt, waardoor er een flinke straal water via de kast naar de kantine en de keuken was gelopen. Door de waterstraal was tevens kortsluiting en begin van brand in de verwarmingsketel ontstaan………. Ed Baauw nam direct het initiatief om de situatie op te lossen: hij regelde een monteur van Feenstra en begon, samen met enkele anderen, met het opruimen van de puinhoop. Zonder werkende kachel, warm water en elektriciteit in het clubhuis werd er noodgedwongen buiten gebould, gelukkig was het hier prima weer voor. Pas in de loop van maandag waren alle problemen opgelost en rest alleen de claim bij de verzekering…. Ed en de andere nijvere vrijwilligers, hartelijk bedankt voor het goede werk.

Dan nog enkele positieve berichten; onze subsidiebrief voor de verdere financiering van de Boulodrome is, als ingekomen stuk op de agenda van de gemeenteraad van 21 februari, op verzoek van de CDA-fractie doorgezet naar de raadscommissie “samenleving” voor advies. Na de gemeenteraadsverkiezingen zal deze commissie de brief inhoudelijk gaan behandelen, waarbij wij zullen worden uitgenodigd om een nadere toelichting te geven. Afgelopen maandag 5 maart heb ik alle aanvraagformulieren en overige documenten voor de Drank- en horecavergunning en de Exploitatievergunning voor de kantine persoonlijk aangeboden bij de betreffende gemeente-ambtenaar, we wachten nu op de behandeling hiervan. En afgelopen vrijdag heeft een (helaas klein) aantal vrijwilligers in het kader van de actie NL Doet weer hard gewerkt aan het onderhoud van onze mooie buitenbanen, hartelijk dank weer namens alle leden!

Tenslotte wil ik graag iedereen herinneren aan de volgende Algemene Ledenvergadering op vrijdag 16 maart, aanvang 19.30 in ons clubgebouw. Het bestuur is nog steeds op zoek naar kandidaten voor een bestuursfunctie, aanmelden kan tot aanvang van de vergadering.

Groet Ed