Contributie

Contributie 2018
C-licentie 75,00 euro
W-licentie 95,00 euro

Contributie dient altijd voor 15 december voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar betaald te zijn (je betaald op 1 december 2018 het verschuldigde contributie bedrag voor 2019)

Contributie 2019 zodra hier meer over bekend is vermelden wij dit op de website

Bankrekeningnummer: NL18INGB00010055444