Contributie

Contributie 2019
C-licentie 80,00 euro
W-licentie 100,00 euro

Contributie dient altijd voor 15 december voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar betaald te zijn (je betaald op 1 december 2019 het verschuldigde contributie bedrag voor 2020)

Bankrekeningnummer: NL18INGB0001055444