Bardienstrooster april-juni 2019

Barlijst april-juni 2019

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Bardienstrooster april-juni 2019

Op Punt Februari 2019

Op punt! (23)
(Maandelijkse column van de voorzitter)
22 februari 2019.

Beste leden van “De Teerling”,

Aan de continue verbetering van onze accommodatie lijkt geen eind te komen. Zo is er recent een nieuwe verwarmingsketel geplaatst in onze ‘corridor’. In combinatie met de oude verwarmingsketel zijn we nu goed in staat om de winterkou (zo die nog mocht komen) te verdrijven. In de ‘corridor’ zelf is een kleine radiator geplaatst, zodat het daar voortaan ook niet meer zo koud zal zijn. Verder is deze ruimte netjes geschilderd en is er tenslotte een fraai schilderij opgehangen: door twee enthousiaste hobbyschilders is op een tableau een leuk jeu de boules tafereel geschilderd, een mooie aanwinst voor ons clubhuis.
Dank weer aan alle vrijwilligers voor hun inspanningen!

In mijn vorige column noemde ik al het contact met Sportfriends Tiel. Er wordt nu gezamenlijk gewerkt aan het schrijven van een zogenaamd accommodatieplan. Met dit plan kunnen we straks bij de provincie Gelderland en bij diverse landelijke – en regionale fondsen gericht financiële steun vragen voor de volgende fase(s) van ons Boulodrome.
Daarnaast is van het ministerie bericht ontvangen dat daar onze subsidieaanvraag in behandeling is genomen.

En natuurlijk gaan onze sportieve activiteiten ook gewoon door. Naast de NPC, de WDC en onze interne wintercompetitie werd op 30 januari ons eerste Kronentoernooi van dit jaar gehouden. Met 42 spelers was opnieuw sprake van een goede bezetting.
De Franse middag van 17 februari kende 37 deelnemers. Het was zodanig mooi voorjaarsweer dat diverse partijen buiten werden gespeeld, uniek zo vroeg in het jaar!
De volgende Franse middag is op zondag 17 maart, hiervoor zijn nog een paar vrijwilligers nodig voor de bar, opgave graag bij Bert van Oosterwijk.

Tenslotte wil ik alvast aandacht vragen voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Deze zal gehouden worden op vrijdag 15 maart in onze kantine, aanvang 19.30 uur.
Binnenkort zullen de leden de agenda en bijbehorende documentatie ontvangen.
Het bestuur roept alle leden op om zoveel mogelijk naar deze vergadering te komen, dit is van groot belang voor het goed functioneren van onze vereniging.

Graag tot ziens op “De Wilde Heuvel”.

Groet Ed Roelofs

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Op Punt Februari 2019

Bardienstrooster januari – maart 2019

Activiteitenkalender & Dienstenrooster 2019_nw versie

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Bardienstrooster januari – maart 2019

Algemene mededeling

DE TEERLING
ALGEMENE MEDEDELING
18 december 2018

BELEID OMTRENT JEUGDSPELERS BIJ DE TEERLING

Al enige tijd wordt door sommige leden gevraagd naar de mogelijkheid om (jonge) kinderen lid te laten worden van onze vereniging.

Tijdens de bestuursvergadering van 17 december jl. heeft het bestuur hierover gediscussieerd. Hierbij werd onder andere gesteld dat, wanneer je jonge leden toelaat, je ze ook iets moet kunnen bieden. Op dit moment beschikken wij niet over een trainer die een jeugdopleiding jeu de boules zou kunnen verzorgen.

Ook werd gesteld dat niet alle reguliere speelmomenten van onze vereniging geschikt zijn voor deelname van jeugdleden.

Om toch een mogelijkheid te creëren voor jeugdspelers heeft het bestuur het volgende besloten:
• vanaf 1 januari 2019 zijn (klein)kinderen van leden van onze vereniging welkom om op zondagmiddag te komen boulen (inclusief Franse middag);
• de minimumleeftijd is 7 jaar;
• de (groot)ouder(s) is (zijn) verantwoordelijk voor het gedrag van de jeugdspeler(s) en dient (dienen) hierop zelf toezicht te houden;
• deze proef zal geëvalueerd en besproken worden tijdens onze Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2019. Dan zal tevens besloten worden hoe dit beleid verder zal worden uitgewerkt.

INSCHRIJFGELD FRANSE MIDDAG

Het bestuur heeft besloten om vanaf 1 januari 2019 het inschrijfgeld voor deelname aan een Franse middag voor introducés te verhogen van €1,50 naar €2,50. Het gratis kopje koffie/thee blijft bestaan.
Voor leden blijft het inschrijfgeld ongewijzigd (€1,50 met gratis kopje koffie/thee)

Het bestuur

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Algemene mededeling

Op Punt

ETJBV Op punt! (20) november 2018

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Op Punt

Privacyverklaring

In het kader van de nieuwe wet AVG is het belangrijk om vast te leggen wat we doen met de persoonsgegevens van onze leden, we hebben hier een “privacy statement” voor opgesteld hierin is de werkwijze opgenomen.

privacyverklaring (2) ETJBV

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Privacyverklaring