Op Punt

Op punt! (17)
(Maandelijkse column van de voorzitter)
18 augustus 2018.

Beste leden van “De Teerling”,

Na een lange periode van heet zomerweer zitten we inmiddels in de tweede helft van augustus, dus tijd voor een nieuwe column.
Op 19 juli heb ik samen met Jan Jansen een kennismakingsgesprek gehad met de nieuwe wethouder Sport van de gemeente Tiel, mevrouw Carla Kreuk. Het was een prettig gesprek, waarin zij “De Teerling” complimenteerde met het plan voor de Boulodrome en de voortvarende wijze waarop wij zelfstandig fase 1 hebben gerealiseerd. Helaas heeft de gemeente momenteel een flink begrotingstekort, waardoor de gevraagde subsidie voor de volgende fase(s) van de Boulodrome op korte termijn niet kan worden toegekend. Ons subsidieverzoek is echter niet afgewezen maar wordt tot nader order aangehouden.
Daarnaast hebben we wethouder Kreuk bereid gevonden de officiële opening van onze nieuwe speelhal op 22 september te verrichten.

Een week later hebben Jan en ik in Arnhem een gesprek gehad bij de provincie Gelderland: de provincie had onze eerdere subsidie-aanvraag in 2016 afgewezen, dit was een tweede poging. Opnieuw een prettig gesprek, doch ook hier (nog) geen concrete zak met geld. Er lopen nog een aantal vervolgacties, dus nog even afwachten.

Op 8 augustus was er opnieuw een bezoek aan de notaris, nu voor het tekenen van de hypotheekakte met het Fonds Gustaaf Adolf. Hiermee is het in de afgelopen ledenvergadering door de leden goedgekeurde financiële plan voor de bouw van de speelhal volledig tot uitvoering gebracht.

De invulling voor zaterdag 22 september begint nu aardig vaste vorm te krijgen.
Overdag hebben we eerst het Flipjetoernooi, een doublet toernooi met 4 voorgelote partijen, inschrijving op “On-Tip” of op het formulier in de kantine.
Na de prijsuitreiking (waarvoor Flipje zelf is uitgenodigd) zal wethouder Kreuk om 16.30 uur de nieuwe speelhal officieel openen, aansluitend is er een kleine receptie. Alle leden ontvangen binnenkort een officiële uitnodiging voor de opening.
Vanaf 18.00 uur wordt het een besloten feest voor alle leden en hun partner, met een BBQ en aansluitend live-muziek. Ik reken op een hoge opkomst, zodat we er met z’n allen een hele gezellige dag van kunnen maken.

Naast dit mooie vooruitzicht wil ik toch ook mijn zorg uitspreken over een bepaalde ontwikkeling binnen onze club. Het lijkt er namelijk op dat steeds minder leden bereid zijn een steentje bij te dragen aan de vereniging. Zo is er nog steeds niemand bereid gevonden om Jan Jansen (inmiddels 84 jaar en gedurende meer dan 25 jaar vele periodes actief als bestuurslid!) op te volgen als secretaris. Ook is er geen enkele aanmelding om de plotseling geheel uit vacatures bestaande activiteitencommissie nieuw leven in te blazen. Eveneens komt het voor dat leden, zonder opgaaf van reden en zonder vervanging te regelen, hun kantinedienst niet draaien. En steeds vaker worden de toiletten niet schoongemaakt, voor niemand prettig.
Daar tegenover staat gelukkig ook een flink aantal leden dat wél een bijdrage levert. Graag wil ik hierbij speciaal de klusgroep o.l.v. Cor Wiegers noemen, die op enthousiaste wijze al heel veel uren hard heeft gewerkt aan de afbouw van onze nieuwe speelhal. En het resultaat mag er zijn, het wordt prachtig, chapeux!
Kortom, graag wil ik een beroep doen op een iéders gemeenschapszin: we zijn een vereniging, die alleen kan bestaan wanneer iedereen daaraan -naar vermogen- een steentje bijdraagt.
Lid zijn is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend , samen moeten we het doen!
Dus, “wie de schoen past, trekke hem aan”.

Wat onze andere komende activiteiten betreft, net als vorig jaar organiseren we ook dit jaar in augustus al onze eerste Franse middag van het “winterseizoen” en wel op zondag de 19e.

Op 7 september wil Rinie graag zijn verjaardag vieren bij “De Teerling”: vanaf 17.30 uur zijn alle leden van harte welkom op de “Wilde Heuvel” voor koffie met gebak en een drankje met een hapje.

Tot zover deze column.

Groet Ed

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Op Punt

Kantinerooster juli-september 2018

Activiteitenkalender & Dienstenrooster juli – september 2018

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Kantinerooster juli-september 2018

Privacyverklaring

In het kader van de nieuwe wet AVG is het belangrijk om vast te leggen wat we doen met de persoonsgegevens van onze leden, we hebben hier een “privacy statement” voor opgesteld hierin is de werkwijze opgenomen.

privacyverklaring (2) ETJBV

Geplaatst in ETJBV de Teerling | Reacties uitgeschakeld voor Privacyverklaring